League of Legends-gavekort – 575 RP

League of Legends-gavekort – 575 RP

Select an option
6,500 points
SIGN IN TO REDEEM

Konkurrer mot et globalt fellesskap på mange forskjellige kamparenaer med Riot Games. Kan løses inn i League of Legends, Teamfight Tactics, Legends of Runeterra og VALORANT.

Vilkår: Dette kortet («kortet») for virtuell valuta («VV») fra Riot Games («RG») gir deg muligheten til å kjøpe VV i verdien som er oppgitt på dette kortet, som kun kan brukes i nettbutikkene til Riot Games og Riot Games-klientene som er oppført på prepaidcards.riotgames.com. Med unntak av der det er påkrevd ved lov, blir verdien av dette kortet ikke erstattet hvis kortet forsvinner, blir stjålet, ødelagt eller brukt uten tillatelse. Du finner de fullstendige vilkårene som gjelder for dette kortet, på prepaidcards.riotgames.

© 2022 Riot Games, Inc. LEAGUE OF LEGENDS, TEAMFIGHT TACTICS, LEGENDS OF RUNETERRA og VALORANT er varemerker, tjenestemerker og/eller registrerte varemerker tilhørende Riot Games, Inc.