Karta upominkowa League of Legends — 575 RP

Karta upominkowa League of Legends — 575 RP

Select an option
6,500 points
SIGN IN TO REDEEM

Rywalizuj z liczącą miliony globalną społecznością na wielu polach bitew dzięki Riot Games. Do wykorzystania w League of Legends, Teamfight Tactics, Legends of Runeterra i VALORANT.

Warunki i postanowienia: Niniejsza karta (dalej „Karta”) w wirtualnej walucie Riot Games umożliwia użytkownikowi zakup wirtualnej waluty do wartości podanej na wierzchu niniejszej Karty, którą można wykorzystać tylko w sklepach internetowych Riot Games oraz klientach Riot Games wymienionych na stronie prepaidcards.riotgames.com. Z wyjątkiem przypadków wynikających z wymogów prawa wartość niniejszej Karty nie podlega wymianie w przypadku jej zgubienia, kradzieży, zniszczenia lub nieuprawnionego wykorzystania. Pełną treść warunków i postanowień mających zastosowanie do użytkowania niniejszej Karty można znaleźć na stronie prepaidcards.riotgames

© 2022 Riot Games, Inc.