Δωροκάρτα League of Legends—575 RP

Δωροκάρτα League of Legends—575 RP

Select an option
6,500 points
SIGN IN TO REDEEM

Αντιμετωπίστε εκατομμύρια παίκτες από όλο τον κόσμο, σε πολλά διαφορετικά πεδία μάχης, με τη Riot Games. Δυνατότητα εξαργύρωσης στα League of Legends, Teamfight Tactics, Legends of Runeterra και VALORANT.

Όροι και προϋποθέσεις: Αυτή η κάρτα (η "Κάρτα") εικονικών νομισμάτων ("VC") της Riot Games ("RG") σάς επιτρέπει να αγοράζετε εικονικά νομίσματα μέχρι το ποσό που αναγράφεται στο μπροστινό μέρος αυτής της Κάρτας για χρήση αποκλειστικά στα ηλεκτρονικά καταστήματα της Riot Games και των πελατών της Riot Games που παρατίθενται στον ιστότοπο prepaidcards.riotgames.com. Η αξία αυτής της Κάρτας δεν υπόκειται σε αντικατάσταση εάν χαθεί, κλαπεί, καταστραφεί ή χρησιμοποιηθεί χωρίς άδεια, εκτός αν απαιτείται από τη νομοθεσία. Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση της συγκεκριμένης Κάρτας επισκεφτείτε τον ιστότοπο prepaidcards.riotgames.

© 2022 Riot Games, Inc.