Darčekový poukaz League of Legends – 575 RP

Darčekový poukaz League of Legends – 575 RP

Select an option
6,500 points
SIGN IN TO REDEEM

Súťažte s globálnou komunitou miliónov hráčov na viacerých bojiskách s Riot Games. Body si možno uplatniť v hrách League of Legends, Teamfight Tactics, Legends of Runeterra a VALORANT.

Podmienky a požiadavky: Poukaz Riot Games („RG“) Virtual Currency („VC“) (tento „poukaz“) vás oprávňuje na nákup virtuálnej meny v hodnote uvedenej na prednej strane poukazu. Túto menu možno použiť len v online obchodoch Riot Games a v klientskych programoch Riot Games uvedených na stránke prepaidcards.riotgames.comprepaidcards.riotgames.com. Okrem prípadov vyžadovaných zákonom nebude hodnota tohto poukazu nahradená v prípade straty, krádeže, zničenia alebo použitia bez povolenia. Úplné znenie podmienok a požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na používanie tohto poukazu, nájdete na stránke prepaidcards.riotgamesprepaidcards.riotgames..com.

© 2022 Riot Games, Inc.