Darčeková karta adidas €10.00

Darčeková karta adidas €10.00

Select an option
14,145 points
SIGN IN TO REDEEM

Značka adidas je ikona s 3 prúžkami. Na štadiónoch aj v uliciach. Na ihriskách aj prehliadkových mólach. Má bohaté skúsenosti v posúvaní hraníc možného, srší obrovským nadšením pre šport a neustále sa snaží byť jednotkou. Spoluprácou s top športovcami a vplyvnými umelcami spája inovatívne technológie a neprehliadnuteľný dizajn.

Adidas nie je sponzorom odmien ani inak nespojená s týmto programom odmien. Logá a iné priložené identifikačné značky sú ochrannými známkami a vo
vlastníctve každej zastupovanej spoločnosti a/alebo jej pridružených spoločností. Ďalšie zmluvné podmienky nájdete na webových stránkach každej spoločnosti.

Upozornenie: Platnosť tejto odmeny je 3 roky.